Eugeniusz Wiszniewski, Stefan Rybi

Eugeniusz Wiszniewski, Stefan Rybi

“Przepowiednie Izajasza”, olej na płótnie, 150×100 cm

Eugeniusz Wiszniewski, Stefan Rybi

Mowa św. Pawła na Areopagu w Atenach, olej na płótnie, 100×150 cm


Eugeniusz Wiszniewski, Stefan Rybi
Cudowne rozmnożenie chleba, olej na płótnie, 100×150 cm


Eugeniusz Wiszniewski, Stefan Rybi
Spotkanie z Jezusem na drodze do Emaus, olej na płótnie, 100×150 cm


Eugeniusz Wiszniewski, Stefan Rybi