Wacław Jagielski

Wacław Jagielski

Artysta malarz, Konserwator Zabytków. Członek założyciel Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Między inn.: Triennale Małych Form Malarskich – Toruń; Targi Sztuki Współczesnej – Paryż; Wiedeń, Wilno, Bardejów, Lyon, Ateny, Innsbruck, szereg wystaw w Niemczech. Uczestnik Ogólnopolskich i Międzynarodowych Biennale Pasteli (1998 wyr. honorowe, 2002 – III nagroda oraz nagroda Marszałka Małopolskiego); wystaw Festiwali Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie, Ogólnopolskich Salonów Świętokrzyskich (wyr. 2002); Salonów nowosądeckiego oddziału ZPAP (2004 – nagroda ZPAP „Złota rama”, 2008 – nagroda Prezydenta Miasta), 2013 – nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza, 2016 – nagroda Dyrektora Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Nowego Sącza, Sieradzkich Triennale Martwej Natury; krajowych i zagr. plenerów. Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. W 2014 roku otrzymał wyróżnienie na 79 Exhibition of Paintng and Sculpture w Chicago. Członek ZPAP. Jako konserwator zabytków uratował wiele cennych obiektów architektury drewnianej (cerkiewnych ikonostasów, barokowych mebli na Jasnej Górze, dziesiątek zabytkowych mebli z kolekcji prywatnych). Uprawia rysunek, technikę olejną i własną, malarstwo pastelowe na papierach i innych podobraziach. Wydał tomik wierszy – album „Moje 40 i 4” w 2009 oraz tom wierszy-album „Na styku szeptów” w 2017 roku, oraz książkę ilustrowaną 150 własnymi obrazami „Nowy Sącz – miasto, które pokochałem”.