Karol Bąk

Karol Bąk

https://galeria-quantum.pl/

Karol Bąk – polski malarz, rysownik, grafik.Urodzony w 1961r. w Kole. Po ukończeniu Liceum Plastycznego w Poznaniuwlatach 1984-1989 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych ( obecnie ASP) w Poznaniu na wydziale Grafiki. Studia zakończył dwoma dyplomami z wyróżnieniem i stypendium. Po studiach przez trzy lata parał się miedziorytem i rysunkiem. Przez następnych kilka lat zajmował się projektowaniem graficznym,ilustracją książkową, plakatem, reklamą oraz odbył kilka podróży artystycznych. W drugiej połowie lat 90 zaczął uprawiać malarstwo olejne, którym zawodowo zajmuje się od 2000 roku. Prace artysty tworzą takie m. In. Cykle tematyczne jak: „Żaglowiec”, „Dialog”, „Kokony”, „Aureole”, „Cztery żywioły”, „Judyta i Salome”, „Maski”. Malarz miał kilkadziesiąt wystaw indywidualnychi brał udział w kilkudziesięciu ekspozycjach zbiorowychw Polsce i za granicą. Obecnie zajmuje się przede wszystkim malarstwem sztalugowym i rysunkiem. Jego prace można zobaczyć w salach wystawienniczych w Polsce i na świecie, w muzeach i zbiorach prywatnych. Uczestniczy w plenerach artystycznych i bierze udział w wielu aukcjach charytatywnych. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

O artyście

Malarz – Prawdy, Dobra i Piękna w Kobiecości. Malarz odwiecznej tęsknoty mężczyzn. Tęsknoty umysłu duszy męskiej – SERCA – do delikatnej wrażliwości, łagodności i przede wszystkim melancholii piękna w kobiecej twarzy. Poszukiwacz wysp zaczarowanych nieobecnych w świecie rzeczywistym, na które chcemy żeglować i patrzeć, patrzeć – na Nie. Nawet bezmyślnie, ale zawsze umysłem duszy, bez którego jesteśmy zagubieni we wszechświecie, zagubieni w odmętach szaleństwa i brzydoty upadłego świata. Jest malarzem NADZIEI, że prawdziwe piękno istnieje, bo istnieje w naszych sercach. Odkrywania tego piękna i melancholii naszego serca, aby czynić dobro. I tego życzę wszystkim odwiedzającym Jego Wyspy Zaczarowane. Bez ich istnienia życie nie tylko byłoby uboższe, ale po prostu nieznośne.

Zbyszek Kowalkowski