Joanna Wisławska

Joanna Wisławska


Joanna Wisławska  studiowała w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, w mojej pracowni, od pierwszego roku do dyplomu.

Oglądane ostatnio obrazy pokazują artystkę, która […] ma zdecydowane cechy indywidualne.

Wierzę, że da sobie radę, gdyż ma istotne atuty – talent wiarę i upór.

Prof. Tadeusz Dominik

Wrzesień, 2008

Urodziła się w Warszawie.

Obroniła dyplom artysty plastyka w pracowni prof. Tadeusza Dominika w 1975 roku na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pod opieką prof. Stanisława Dawskiego ukończyła dodatkową specjalizację – problemy malarstwa w architekturze na rodzimej uczelni. W niedługim czasie po ukończeniu studiów otrzymała stypendium artystyczne w dziedzinie malarstwa Ministerstwa Kultury i Sztuki.

W 1977 roku artystka razem z Janem Różnowiczem założyła autorską pracownie tkaniny artystycznej. Zajmowała się projektowaniem i nadzorowaniem wykonywania tkanin techniką gobelinu klasycznego. Tkaniny zamawiane były przez polskie placówki dyplomatyczne na świecie, a także instytucje i osoby prywatne – zarówno z kraju, jak i ze Stanów Zjednoczonych, Japonii, Szwecji, Francji czy Holandii.

Osobny rozdział w pracy twórczej artystki jest związany ze sztuką filmową i tworzenie obrazów na potrzeby filmu. Projektuję i wykonuję malarskie elementy scenografii filmowej, współpracując z czołowymi polskimi scenografami oraz reżyserami. Jest autorką:

 • wielkoformatowych płócien do spektaklu Teatru Telewizji „Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale” Wojciecha Bogusławskiego (reż. Olga Lipińska, 2007),
 • wielkoformatowego malarstwa tablicowego średniowiecznego do serialu fabularnego „Naznaczony” (reż. Katarzyna Adamik, 2009),
 • ołtarza pod tytułem „Anioł ze skrzypcami” do filmu „Nadzieja” (reż. Stanisław Mucha, 2006),
 • obrazów do filmu „Szatan z siódmej klasy” (reż. Kazimierz Tarnas, 2006),
 • portretów filmowych bohaterów „Tataraku” (reż. Andrzej Wajda, 2009),
 • portretów filmowych bohaterów „Katynia” (reż. Andrzej Wajda, 2007),
 • cyklu obrazów autorskich do filmu „Rewers” (reż. Borys Lankosz, 2008),
 • wielkoformatowych portretów prezydenta Wojciechowskiego i marszałka Piłsudskiego na potrzeby seriali,
 • kopia obrazu wielkiego formatu / 2.5 x 2.5m2 /do filmu „Ziarno prawdy”w reż. B. Lankosza, 2014.

Artystka zadebiutowała indywidualną wystawą w galerii Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica (1975), a w niedługim czasie po otrzymaniu dyplomu indywidualną wystawą w Warszawie w Galerii Debiutów (1976).

Wybrane wystawy indywidualne:

. Galeria SKWER-Filia Fabryki Trzciny w Warszawie [2015] „Być Kobietą”

 • Galeria „Qadrat” w Pure Sky Club w Warszawie (2013), „Przemiany”
 • wystawa giclée w Galerii Kasyna Hotelu Marriott w Warszawie (2012),
 • Galeria w Związku Banków Polskich w Warszawie (2011),obrazy wybrane
 • pokaz wielkoformatowych płócien i obrazów akrylowych podczas Nocy Muzeów w Pałacu Staszica w Warszawie (2011),
 • wystawa „Krajobrazy Chopina” (obrazy inspirowane muzyką Fryderyka Chopina)  w Galerii  „Fangorówka” w Powsinie w Ogrodzie Botanicznym Państwowej Akademii Nauk (2010),
 • Galeria w Starej Papierni w Konstancinie koło Warszawy (2009),
 • wystawa „Natura” w galerii Mitteleuropa w Sztokholmie (2009),
 • wystawa „Stań się tym, kim jesteś” w galerii Instytutu Kultury Francuskiej w Warszawie (2007),
 • wystawa „Ptaki” w szwedzkiej Galerii Pictor w Goeteborgu (1976).

Joanna Wisławska aktywnie berze udział w wystawach zbiorowych, plenerach i akcjach charytatywnych, między innymi akcji w pałacu w Drwalewie upamiętniającej tragedię 11 września 2001 roku. Jej obrazy można znaleźć w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą.