Fundacja Art Hanza

Fundacja Art Hanza

Prezes zarządu:              Eugeniusz Wiszniewski
Statut fundacji:

1. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej poprzez realizację celów statutowych fundacji w szerokim tego słowa znaczeniu.
2. Promocja i rozwój kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
3. Utworzenie regionalnego centrum kultury i sztuki na Podlasiu.
4. Działalność na rzecz rozwoju międzynarodowych kontaktów oraz zacieśniania współpracy pomiędzy organizacjami zbliżonymi profilem działalności oraz “ludźmi sztuki”.
5. Finansowanie oraz organizowanie plenerów oraz warsztatów malarskich.
6. Wspieranie rozwoju dzieci, osób wyłączonych z życia zawodowego oraz osób upośledzonych fizycznie i intelektualnie poprzez pomoc w organizowaniu i prowadzeniu plenerów i warsztatów malarskich.

1. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej poprzez realizację celów statutowych fundacji w szerokim tego słowa znaczeniu.
2. Promocja i rozwój kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
3. Utworzenie regionalnego centrum kultury i sztuki na Podlasiu.
4. Działalność na rzecz rozwoju międzynarodowych kontaktów oraz zacieśniania współpracy pomiędzy organizacjami zbliżonymi profilem działalności oraz “ludźmi sztuki”.
5. Finansowanie oraz organizowanie plenerów oraz warsztatów malarskich.
6. Wspieranie rozwoju dzieci, osób wyłączonych z życia zawodowego oraz osób upośledzonych fizycznie i intelektualnie poprzez pomoc w organizowaniu i prowadzeniu plenerów i warsztatów malarskich.

7. Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej.
8. Promocja i organizacja akcji mających na celu uzyskanie dochodów na rzecz fundacji.
9. Fundowanie stypendiów i subsydiów socjalnych.


 KRS: 0000509400
 NIP: 5423237539
 Regon: 200854138
 Forma prawna: FUNDACJA
 Adres: ul. Sienkiewicza 22 pok.4 
 15-001 Białystok
 Podlaskie
 Data rejestracji Regon 14 maja 2014
 Data rejestracji KRS 14 maja 2014
 Reprezentacja ZARZĄD
 Sposób reprezentacji Oświadczenie woli w imieniu zarządu składa co najmniej    
 dwóch członków zarządu łącznie, w tym prezes zarządu.
 Sygnatura BI.XII NS-REJ.KRS/1935/15/964/NIP
 Przeważająca działalność gospodarcza 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dokonania Fundacji w latach 2002-2009:


Wystawy – z udziałem białostockich artystów malarzy: Stefana Rybiego, Eugeniusza Wiszniewskiego,  Krzysztofa Koniczka, Stanisława Sierki.

• wystawa na I Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych w Wiźnie,
• dwie grupowe wystawy plastyczne w salach reprezentacyjnych Hotelu Gołębiewski w Białymstoku,
• obszerna wystawa w Klubie Biznesu Białystok,
• trzy wystawy poplenerowe na zakończenie Międzynarodowych Plenerów Malarskich w Mikołajkach,

Galeria Malarze Podlasia

• wystawy i aukcje sztuki polskiej w Nowym Yorku w latach 2005-2008 na indywidualne zaproszenie organizatorów,
• wystawa w Galerii SD w Wilanowie i prezentacje w Galerii MITO w Warszawie, które zostały przeniesione do Galerii ART. ROOM No 10 w Anglii,
• wystawa w Hotelu Sobieski w Warszawie /transmisja z wernisażu w Teleexpresie i TVP 3/ w roku 2006,
• wystawa Inspiracje Muzyczne w Sztuce w Warszawie pod patronem Prezydenta Miasta Warszawy,
• wystawa w/w białostockich artystów w Praskim Centrum Wystawowym pod patronatem Domu Kultury Praga 2006,
•  wystawa  poplenerowa  IV  Międzynarodowego  Pleneru  Malarskiego  Goniądz  2006  w  Salonie  Sprzedaży  Samochodów SKODA w Warszawie,
• wystawa Centrum Promocji Kultury Praga Południe m. St. Warszawy 2008,
• Targi Sztuki w Warszawie w latach 2007-2009,
• wystawa i promocja albumów: Krzysztof Koniczek, Stefan Rybi, Eugeniusz Wiszniewski w sali wystawowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku,
• wystawa w Galerii „Bellotto” Warszawa 2009,
• wystawa w Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów – Stawisko w Podkowie Leśnej k. Warszawy 2009,
• wystawa poplenerowa VII – VIII Międzynarodowy Plener Malarski Kosewo -Goniądz.

Wydarzenia artystyczne

Organizacja plenerów z łącznym udziałem ok. 50 znanych artystów malarzy krajowych i zagranicznych:
• dwa plenery ogólnopolskie,
• siedem plenerów międzynarodowych,
• galeria malarzy podlasia w Galerii Biała w Białymstoku.

Wydawnictwa

Stowarzyszenie wydaje obszerne barwne publikacje ze znakiem ISBN, w tym:

• obszerny katalog Malarze Białegostoku (340stron, twarda okładka, ilustrowany)
• katalogi z wystaw białostockich artystów, 
• katalogi poplenerowe, 
• album Malarze Podlasia /dwa nakłady, w tym drugi poszerzony/,
• album trzech artystów: Krzysztof Koniczek, Stefan Rybi, Eugeniusz Wiszniewski.

I inne działania społeczne
• udział w akcjach charytatywnych,
• zorganizowanie aukcji na rzecz dzieci niepełnosprawnych Mikołajki 2005, Goniądz 2007-2009,
• zorganizowanie wystawy i aukcji na rzecz zmarłego dziennikarza Andrzeja Koziary 2009,
• zorganizowanie wystawy i aukcji w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach na rzecz fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo”2009,
• i inne… 36